Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Daadkracht vereist om ECB-neuzen weer dezelfde kant op te krijgen

Waar Mario Draghi, vooral tegen het einde van zijn termijn als ECB-voorzitter, steeds vaker voor verdeeldheid zorgde, beloofde zijn opvolger Christine Lagarde om de harmonie weer terug te brengen. De coronapandemie lijkt echter roet in het eten te gooien.

 

 

Binnen de ECB is namelijk tweespalt ontstaan over de vraag of binnenkort weer extra monetaire steun moet worden verleend om (eventuele) economische vertraging te voorkomen, of dat moet worden gewacht op sterker bewijs van de noodzaak daarvoor.

Meer versoepeling…

Italiaans ECB-bestuurslid Fabio Panetta sprak zich vorige week uit voor een extra pakket aan preventieve stimuleringsmaatregelen door te stellen dat de risico’s van te snel en te verruimend monetair beleid veel kleiner zijn dan die van een te trage en niet verregaand genoeg versoepelende monetaire strategie. Zijn gedachten weerspiegelen de zienswijze van ECB-hoofdeconoom Philip Lane, die eerder al suggereerde dat er meer moet worden gedaan om de inflatie omhoog te stuwen, zelfs wanneer straks het ergste van de economische crisis voorbij is.

…of juist minder

Toch zei hun Luxemburgse ECB-collega Yves Mersch onlangs in een Bloomberg-interview dat de neerwaartse economische risico's zijn afgenomen, wat zich volgens hem onder meer uit in voorzichtig stijgende productiecijfers en aantrekkende prijzen. Hij zinspeelde er zelfs op dat een verbetering in de vooruitzichten op den duur zou kunnen leiden tot het tegenovergestelde, namelijk: monetaire verkrapping.

De mening van Mersch wordt indirect gesteund door andere Noord-Europese beleidsmakers, waaronder de voorzitter van de centrale bank van Duitsland (Jens Weidmann) en die van Oostenrijk (Robert Holzmann). Zij hebben beiden al gewaarschuwd dat de eurozone niet te lang moet bouwen op het obligatie-opkooppprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) ter waarde van in totaal € 1,35 biljoen.

Lastige fase

Met de ontstane verdeeldheid over de te bewandelen route ten aanzien van de economische gevolgen van de corona-uitbraak, is de ECB in een lastige fase van crisisbestrijding terechtgekomen. Want, hoewel de financiële markten zich sinds maart flink hebben hersteld en de Europese economie momenteel weer wat aantrekt, is de mate van herstel ongelijk verdeeld en blijft de inflatie maar rond het nulpunt hangen – ver weg van de (onder, maar dichtbij) 2%-inflatiedoelstelling. Oftewel: wordt er te veel liquiditeit in het financiële systeem gepompt, dan dreigt dit de ‘normale’ marktwerking steeds meer te destabiliseren, maar wordt de geldkraan te vroeg dichtgedraaid, dan neemt de kans toe dat het herstel afbrokkelt.

‘Consensusbouwer’ Lagarde te voorzichtig?

Cruciaal voor het debat binnen de ECB is in hoeverre voorzitter Christine Lagarde – die elf maanden geleden aantrad en beloofde een consensusbouwer te worden na de toenemende interne meningsverschillen van ECB-beleidsmakers onder haar voorganger Mario Draghi – in staat is om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Tot dusverre is ze met opmerkingen als ‘de onzekerheid van de huidige omgeving vereist een zeer zorgvuldige beoordeling van alle binnenkomende informatie en economische data’ nog uitermate voorzichtig, misschien wel te nietszeggend en weinig resoluut, geweest.

Werk aan de winkel

Maar in een crisistijd als deze, waarin het aantal besmettingen recent weer schrikbarend oploopt en lockdownmaatregelen weer worden geherintroduceerd, wordt juist daadkracht en overtuiging gevraagd. Het probleem met onrust en verdeeldheid is namelijk dat het vaak leidt tot een veel minder krachtige beleidsreactie, vooral in vergelijking met een situatie waarin rust en unanimiteit heerst.

Natuurlijk zal veel afhangen van hoe de coronacrisis zich de komende paar maanden gaat ontwikkelen, maar de verschillen in denkwijze tussen (onder meer) Panetta en Mersch over de aanpak ervan, suggereren dat er voor Lagarde nog genoeg werk aan de winkel is om haar belofte van eenheid en consensus binnen het ECB-bestuur in te lossen…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.