Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Centrale bankiers realistischer dan de markt

Slechts een paar dagen na het opwindende nieuws over de resultaten van het Pfizer / BioNTech-vaccin, maakten centrale bankiers alweer duidelijk dat het coronavirus nog steeds hun grootste zorg is.

 

 

Tijdens een virtuele conferentie die vorige week door de ECB was georganiseerd, temperde onder meer Fed-voorzitter Jerome Powell de té positieve economische verwachtingen. “We zien de economie doorgaan op een solide pad van herstel, maar het grootste risico blijft het zich verder verspreiden van de ziekte in de Verenigde Staten de komende tijd”, aldus Powell. Om die reden waarschuwde hij voor uitdagende wintermaanden met oplopende besmettingsaantallen en strengere beperkingen tot gevolg.

Blijvende effecten en pijnlijke littekens

Powell sprak eveneens over blijvende effecten op bepaalde groepen – waaronder vrouwen, jongeren en kleine bedrijven, maar vooral langdurig werkloos geraakte laaggeschoolde arbeiders – die pijnlijke economische littekens zullen achterlaten. Hij gaf dan ook openlijk toe dat een terugkeer naar dezelfde economie als vóór corona er niet inzit, waarmee hij eigenlijk bedoelde dat afgelopen maart het einde werd ingeluid van een lange periode van hoogconjunctuur.

Werkloosheidsnachtmerrie

In de reële economie is dat (heel anders dan op de beurzen!) in ieder geval goed zichtbaar. Vooral op het gebied van de werkgelegenheid. Afgelopen week dienden namelijk 709.000 Amerikanen weer een aanvraag in voor een werkloosheidsuitkering. Hoewel het totaal aan nieuwe werkloosheidsaanvragen voor de elfde week op rij minder dan 1 miljoen bedroeg, heeft het aantal nieuwe claims sinds het begin van de pandemie niet meer onder de 700.000 gelegen. Vergeleken met de wekelijks pakweg 200.000 uitkeringsaanvragen in 2019 is de werkloosheidsnachtmerrie in de grootste economie ter wereld dus nog verre van voorbij.

Strengere maatregelen, meer ontslagen

Veel analisten zijn bovendien ernstig bezorgd over een nieuwe ontslaggolf als gevolg van strengere lockdownmaatregelen in de VS. Wat dat betreft is het tekenend dat Joe Biden's nieuwe COVID-19-adviesraad een volledige nationale lockdown van ten minste een maand wil invoeren zodra Biden officieel heeft plaatsgenomen in het Witte Huis. Het behoeft geen betoog dat dát de werkloosheid nog meer zal doen oplopen, waarmee het economisch herstel verder in gevaar komt. Zo ook in Duitsland, waar de minister van Economische Zaken, Peter Altmaier, onlangs waarschuwde dat de Duitsers maar liefst vier tot vijf maanden met ‘aanzienlijke beperkingen’ zullen moeten leren leven.

Open deuren

Overigens namen aan de paneldiscussie tijdens de eerder genoemde ECB-conferentie ook de gouverneur van de Bank of England Andrew Bailey en ECB-president Christine Lagarde deel. Bailey trapte een aantal open deuren in door te stellen dat het Pfizer-vaccinnieuws ‘bemoedigend’ was en dat hij hoopte dat daarmee ‘veel onzekerheid zou afnemen’, maar dat er nog steeds wel ‘een lange weg te gaan is’.

Het staartrisico van de nerts

Lagarde wilde nog niet al te uitbundig zijn en uitte haar zorgen over eventuele staartrisico’s, waarbij ze onder meer doelde op het geval van de besmette nertsen in Denemarken. Daar heeft het virus onlangs het vermogen getoond om op een nerts te transformeren en in een gemuteerde variant weer over te springen op de mens; precies wat virologen hoopten dat niet zou gebeuren, aangezien de momenteel in ontwikkeling zijnde vaccins daar straks mogelijk geen bescherming tegen bieden. Ondanks dat op het moment van dit schrijven ook de Amerikaanse medicijnfabrikant Moderna, na Pfizer, met positieve vaccintestresultaten naar buiten is gekomen, zijn er al met al nog steeds genoeg redenen tot zorg. Of een dergelijk staartrisico nu wel of niet wordt bewaarheid…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.