Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Beleg in ons unieke fonds en betaal 3 maanden geen kosten!

 

De komst van het coronavirus heeft ons in een bijna surrealistische tijd doen aanbelanden. Het is stil op straat en de angst regeert, want waar het virus eerst nog werd beschouwd als een (kortstondig) probleem in China, heeft de pandemische vorm die de corona-uitbraak heeft aangenomen inmiddels grote delen van de wereld stilgelegd.

 

Daarbij wordt veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van de mens; van de overuren die worden gemaakt in de zorgsector en andere cruciale beroepstakken tot het werken vanuit huis voor de rest van de werkende bevolking. Zelfs van kinderen wordt nu, van het ene op het andere moment, zelfdiscipline gevraagd in de vorm van thuis leren en zelfstudie.

Maar ook de financiële markten zijn zwaar geïnfecteerd geraakt, waardoor de rentes overal richting het nulniveau (of lager) bewegen en aandelenkoersen wereldwijd hard crashen. Over de gehele linie is er sprake van eenrichtingsverkeer, waarbij kortdurende oplevingen worden opgevolgd door nog grotere verkoopgolven en de uitgang van de deur vaak te smal is om gezamenlijk uit te stappen. Dientengevolge vormden beleggingsfondsen die de afgelopen maand 20% of meer van hun portefeuille zagen vervliegen eerder regel dan uitzondering.

Doordat de toekomst zo onzeker is geworden – met virologen die van mening verschillen over de consequenties op gezondheidsgebied en analisten die over elkaar heen vallen met betrekking tot de financiële en economische gevolgen – is het als belegger nu des te meer zaak om ervoor te zorgen dat (opgebouwd) kapitaal niet volledig verdampt door ongecontroleerde koersbewegingen. En dus is het nu, meer dan ooit, ook hét moment om portefeuilles te diversifiëren met ongecorreleerde beleggingen om zodoende risico te spreiden en rendement veiliger te stellen.

En precies dat kunt u bij ons bewerkstelligen. Vooropgesteld: ook wij werden in februari verrast door de explosie aan nieuwe, wereldwijde corona-besmettingen en de hevigheid waarmee financiële markten daarop reageerden. Echter, anders dan de extreme verliezen die veel andere beleggingsfondsen leden, hebben wij vorige maand met slechts een marginale min kunnen afsluiten, waarbij aangetekend dat in de buitensporig volatiele marktomstandigheden risicominimalisatie werd geplaatst boven rendementsmaximalisatie.

En terwijl veel fondsen ook in de huidige handelsmaand, maart, nog steeds in zeer zwaar weer verkeren, staan wij – door onder meer door aanpassing van onze algoritmemodellen – ruim 1,5% positief tot op heden.

Deze performance verwachten wij ook de komende maanden en de rest van het jaar te kunnen verwezenlijken, vanwege het simpele feit dat een ongecorreleerde strategie wordt gehanteerd, waarin marktrichting niet van belang is en puur op basis van beweeglijkheid wordt gehandeld wat ons in staat stelt om positief te kunnen (blijven) renderen.

Om ons grote vertrouwen daarin kracht bij te zetten willen wij u in deze uitzonderlijk moeilijke marktomstandigheden uitnodigen om geheel kosteloos mee te liften op de resultaten van ons beleggingsfonds. Behalve dat u de komende drie maanden, zoals altijd, geen in- en uitstapkosten betaalt, voeren wij in april, mei en juni namelijk ook het beheer geheel gratis voor u uit.

In deze moeilijke tijd haken wij niet af, maar willen wij juist de extra stap zetten om u als nieuwe klant te mogen begroeten en uw vermogen door middel van ongecorreleerde beleggingen zo veilig mogelijk te laten groeien.

 

Met vriendelijke groet,

Bryan Houben & Rob Labadie