Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Anders dan in het Westen zet economisch herstel in China wel sterk door

Terwijl de Chinese economie onverminderd doordendert, haperen de Europese en Amerikaanse groeimotoren steeds meer. Dat komt vooral door nieuw opgelegde lockdownmaatregelen die veelal strenger zijn dan tijdens de eerste virusgolf.

 

 

Uit de meest recente Chinese economische data blijkt dat de industriële productie daar afgelopen november met 7% is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Ook zijn in diezelfde periode de detailhandelsverkopen met 5% gegroeid.

Zowel binnenlandse als buitenlandse vraag gestegen

Daarbij is de toegenomen binnenlandse vraag niet de enige factor die de Chinese economie aanjaagt, want China profiteert net zo goed van zijn status als ‘fabriek van de wereld’. De export is de afgelopen maanden namelijk ook enorm gestegen, vooral doordat nieuwe virusbeperkingen aangewakkerd in veel van China’s grootste afzetmarkten de vraag naar zowel medische benodigdheden als naar elektronische apparatuur ten behoeve van het thuiswerken hebben.

Gros van economieën krimpt dit jaar, maar die van China niet

Daarmee ligt China op koers om 2020 als enige grote economie met groei af te sluiten. Terwijl 93% van alle economieën in de wereld dit jaar juist krimpt – waarvan ruim de helft waarschijnlijk met meer dan 6% – voorspellen economen dat de Chinese economische groei dit kwartaal zal versnellen tot 5,9%, waarmee de groei voor heel 2020 op, of zelfs boven, de 2% zal uitkomen.

China had corona er relatief snel onder

China had, in tegenstelling tot Europa en de VS, de pandemie dan ook betrekkelijk snel onder controle. Bovendien was er na de eerste besmettingsronde ook nimmer sprake van een tweede of derde virusgolf. Door eerder dit jaar een extreem strenge lockdown in te voeren en heel China zo’n anderhalve maand volledig op slot te zetten, draait daar de economie inmiddels alweer op volle toeren. In onder meer Europa werd een minder stringent beleid gevoerd, waardoor deze week ook in Nederland alsnog harde lockdowns van kracht zijn geworden met alleen essentiële winkels die open mogen blijven terwijl de rest van het land tot en met 19 januari wordt platgelegd.

Amerikaanse vooruitzichten verslechteren ook

In de VS lijkt het eveneens bergafwaarts te gaan. Niet alleen is de grens van 300.000 coronadoden inmiddels al gepasseerd, ook lijken ze in New York op een nieuwe en strenge lockdown af te stevenen door het snel oplopende aantal besmettingen, zo liet de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo begin deze week doorschemeren. Tevens lijken verbeteringen op de Amerikaanse arbeidsmarkt tot stilstand te komen, gezien het enorm gestegen aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week. Dat het Amerikaanse Congres het tot op heden maar niet eens kan worden over (de omvang van) een aanvullend coronahulppakket maakt het economisch vooruitzicht er in de VS bovendien niet beter op.

Ondanks kritiek werpt Chinese aanpak zijn vruchten af

Critici beweren dat de Chinese president Xi Jinping alleen maar in staat was om zijn land eerder jaar dit kort maar krachtig en hermetisch af te sluiten vanwege het autoritaire politieke regime dat in China van kracht is. Ook wordt vaak getwijfeld aan de waarheidsgetrouwheid van de economische data uit China. Hoewel er in beide gedachtegangen waarschijnlijk een kern van waarheid zit, twijfelen weinig economen echter nog aan de algemene positieve richting van de cijfers. Laten we hopen dat wij in het Westen, als we straks door de moeilijke winter heen zijn, die opgaande Chinese groeitrend snel genoeg ook kunnen volgen.

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.