Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Toezicht versus vrijstelling

 

Veel beleggers denken dat een vrijstelling voor een beleggingsaanbod betekent dat er helemaal geen enkele vorm van controle plaatvind, dit is misvatting en daarom leggen wij het u hier graag even goed uit, zodat u gerust en geinformeerd een beslissing kunt nemen.

 

Voor een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning nodig of moet de onderneming een prospectus laten goedkeuren door de AFM. Soms gelden er vrijstellingen en valt een beleggingsaanbod niet onder het toezicht van de AFM. We spreken dan van een vrijgestelde belegging. Een belegging is bijvoorbeeld vrijgesteld als alle beleggers gezamenlijk in totaal maximaal €2,5 miljoen (€5 miljoen per 1 oktober 2017) in de belegging kunnen investeren.

Bij een vrijgestelde belegging controleert de AFM niet vooraf of de informatie over de belegging juist, niet-misleidend en volledig is. De AFM kan bij misstanden wel achteraf optreden. De AFM kan het bedrijf dan verplichten de belegger openheid van zaken te geven. Bijvoorbeeld door aan de belegger te vertellen hoe het ingelegde geld is besteed.

 

Topfund B.V. geeft effecten uit in de zin van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) aangezien de obligaties overdraagbaar zijn. Er is geen sprake van prospectustoetsing door de AFM als bedoeld in artikel 5.2 Wft. Dit omdat de Vrijstellingsregeling Wft van art. 53 lid 2 geldt.

Wij hebben geen vergunningplicht ingevolge de Wft en staan niet onder toezicht van de AFM omdat sprake is van het aanbieden van effecten in een actieve onderneming. De wettelijk verplichte melding aan de AFM heeft plaatsgevonden.  

 

Vrijstelling, geen vrijbrief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan op ieder gewenst moment nadere informatie verzoeken aan Topfund op grond van wet- en regelgeving die van toepassing is op het aanbieden van financiële diensten en activiteiten in Nederland. In het bijzonder controleert de AFM of Topfund zich houdt aan wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet Oneerlijke handelspraktijken (Wet Ohp) en de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

 

Voor meer informatie omtrent vrijstellingen en toezicht verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Mocht u na deze uitleg toch nog vragen hebben over dit onderwerp dan staan wij u graag te woord.

 

Memorandum aanvragen